Gemeente KampenAfstudeeropdracht Stikstof 32 uur

Als afstudeerder krijg jij de kans om je te ontwikkelen en bezig te gaan met de meest actuele ontwikkelingen wat betreft de wet- en regelgeving rondom stikstof voor de gemeente Kampen!


Wat vragen en leren wij van jou?

 • Je zit in het 4e jaar van de hbo opleiding milieukunde. Een hbo opleiding die gerelateerd is aan landbouw is ook geschikt, bijvoorbeeld land- en watermanagement.
 • Je staat stevig in je schoenen en hebt een innovatieve blik op het vakgebied;
 • Je bent een aanjager, zit vol energie en durft mensen aan te spreken;
 • Je hebt affiniteit met de landbouw.


Hoe is de opdracht ontstaan?
De gemeente Kampen is gelegen nabij diverse zeer mooie maar ook kwetsbare natuurgebieden. Hoe kan de gemeente Kampen toch ontwikkelen en ook natuurherstel/verbetering bewerkstelligen?
We willen als gemeente jaarlijks 400 woningen bouwen, de industrie uitbreiden, een leefbaar platteland behouden en bovendien kunnen genieten van de natuur.

Stikstof is hierbij een uitdaging. Naast de praktische uitdaging is er ook een juridische uitdaging. De juridische uitdaging wordt voornamelijk gevoerd door het rijk en deels ook door de provincie. De praktische invulling is voornamelijk aan ons als gemeente. Bij veranderingen van bedrijfsactiviteiten (zowel industrie als veehouderij) komt er stikstof vrij of is er extra stikstofruimte nodig. Bij de aanleg van o.a. woonwijken wordt er door de bouwactiviteiten stikstof geëmitteerd. Bij het in gebruik nemen van de woonwijk is er vooral sprake van stikstofoxiden welke vrijkomt vanwege het verkeer. De stikstofruimte moet dan gezocht worden in maatregelen aan het materieel (veel elektrisch) , andere ontsluitingen van het verkeer, minder verkeer e.d.. Ook is er een mogelijkheid tot intern of extern salderen (onder voorwaarden). Soms komen er stikstofrechten vrij welke niet direct ingevuld kunnen worden. Hiervoor is een "Doelenbank Woningbouw" in oprichting. De vulling met stikstofrechten is aan de gemeenten.


Wat ga je doen?

 • Inzicht krijgen van de wet en regelgeving omtrent stikstof;
 • Jurisprudentie vertalen naar de praktijksituatie;
 • Regeltechnisch de vertaalslag van bedrijf (emissie) naar depositie op natuurgebieden maken en dit vertalen naar de betreffende natuurdoelen;
 • Regeltechnisch de vertaalslag maken van intern dan wel extern salderen;
 • Inzicht in mogelijke (technische) maatregelen om stikstof te reduceren.


Opdrachtomschrijving:
De gemeente Kampen beschikt over een lijst met bedrijven met een bepaalde stikstof emissie. Met behulp van het Aerius programma kan berekend worden wat de depositie is op de omliggende natuurgebieden. Onderzocht moet worden welke bedrijven emissie ruimte hebben en mogelijk in aanmerking komen voor de doelenbank (nader onderzoek). De student berekend m.b.v. aerius de depositie, bepaald welke bedrijven in aanmerking zouden kunnen komen voor nader onderzoek. Het nader onderzoek omvat opstellen van een geactualiseerd emissie bestand, enquête onder bedrijven welke mogelijk emissie ruimte hebben dan wel nodig hebben. Onderzoeken welke kansen er zijn. Het bijwonen van stikstof overleggen (grote gemeenten Overijssel en met provincie Overijssel). Binnen de mogelijkheden van de wet denk je mee over het ontwikkelen, verbeteren en invoeren van beleid en instrumenten voor ontwikkelingen (groei gemeente en natuur). Jouw aanjagende rol is broodnodig, want door de krapte aan stikstofruimte zitten veel economische ontwikkelingen op slot en dreigt er vertraging voor de energietransitie.

Eigen ontwikkeling
Heb jij naast bovenstaande opdracht zelf nog specifieke onderwerpen waar jij meer over wilt leren? Laat dat aan ons weten. Waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan: klimaatadaptatie, energie, ecologie, circulariteit en duurzaamheid. De afdeling staat ervoor open om jou te helpen leren en ontwikkelen.


Wat bieden wij?

 • Een maandelijkse stagevergoeding van €260,- bruto o.b.v. 36 uur per week
 • Reiskostenvergoeding wanneer je geen studenten ov hebt
 • Begeleiding, met één vast contactpersoon
 • Startdatum bij voorkeur vanaf februari 2023
 • Zowel thuiswerken als werken op het stadhuis is in overleg mogelijk (bij voorkeur maandag en woensdag op het stadhuis)
 • Minimaal 5 maanden, 4 dagen in de week
 • Wat we nog meer te bieden hebben, zul je zelf achterkomen


Meer weten?
Heb je van tevoren vragen over de inhoud van de opdracht? Dan is Ronald van Eerten voor jou bereikbaar op 06 13 75 97 91.


Solliciteren
Ben jij degene waarvan wij veel kunnen leren? Verras ons dan met je sollicitatiebrief en cv. Je kunt solliciteren t/m vrijdag 30 september door rechtsonder op de sollicitatiebutton te klikken.